సెంట్రల్ పోలీస్ ఫొర్సెస్ ఎగ్జామినేషన్ ( అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్)

By | October 3, 2015

సెంట్రల్ పోలీస్ ఫొర్సెస్ ఎగ్జామినేషన్ ( అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్)

సెంట్రల్ పోలీస్ ఫొర్సెస్ లలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ ఉద్యోగాలను యు.పి.ఎస్.సి. పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేస్తారు.

ఈ పరీక్ష ద్వారా సి.ఆర్.పి.ఎఫ్, .ట్.బి.ఎఫ్ ,సి..ఎస్.ఎఫ్, బి.ఎస్.ఎఫ్, ఎస్.ఎస్.బి లలో

అస్సిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ నియమాకాలు జరుగుతాయి.

ఈ ఉద్యోగాల గురించిన వివరాలు క్లుప్తంగా :

వయస్సు: 20 సం. నుండి 25 సం. వరకు

విద్యార్హతలు: డిగ్రీ లేదా సత్సమాన పరీక్ష లో ఉతీర్ణులై ఉండాలి.

ఇతర వివరాలు:

సి.ఆర్.పి.ఎఫ్ ; .ట్.బి.ఎఫ్ ,సి..ఎస్.ఎఫ్ లలో నియమకానికి స్త్రీ, పురుషులు అర్హులే.

బి.ఎస్.ఎఫ్; ఎస్.ఎస్.బి లలో నియమకానికి కేవలం పురుషులే అర్హులు.

మరింత వివరంగా త్వరలో

Leave a Reply

Your email address will not be published.