సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్

By | October 4, 2015

సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్

భారత దేశం లోని అత్యున్నత ఉద్యొగాలకి యు.పి.ఎస్.సి ద్వారా జరిగే పరీక్ష ఇది. ఈ పరీక్ష ద్వారా మొత్తం 27 ఉద్యొగాలు / సర్వీసు లకు జరుగుతుంది.

అవి

అఖిల భారత సర్వీసులు:

 1. Indian Administrative Services

 2. Indian Foreign Service

 3. Indian Police Service

గ్రూప్ A సెంట్రల్ సర్వీసులు:

 1. Indian P& T Accounts & Finance Service

 2. Indian Audit & Accounts Services

 3. Indian Customs & Central Excise Services

 4. Indian Defense Accounts Service

 5. Indian Revenue Services

 6. Indian Ordinance Factories Services

 7. Indian Postal Services
 8. Indian Civil Accounts Services

 9. Indian Railway Traffic Service

 10. Indian Railway Accounts Service

 11. Indian Railway Personal Services

 12. Railway Protection Force

 13. Indian Defense Estate Service

 14. Indian Information Service

 15. Central Industrial Security Force

 16. Indian Trade Services

 17. Dy. Supdt of Police in CBI

గ్రూప్ B సెంట్రల్ సర్వీసులు:

 1. Central Secretariat Services

 2. Railway Board Secretariat Services

 3. The Armed Forces Headquarters Civil Service

 4. Customs Appraisers Services

 5. Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman,Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Services

 6. Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman,Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Services

 7. Pondichery Civil Service.

ఇతర వివరాలు:

క్రమ సంఖ్య అర్హత అర్హత వివరాలు
1 వయస్సు 21-30 సంవత్సరాలమధ్య

.బి.సి 3 సంవత్సరాల

ఎస్.సి. /ఎస్.టి / మాజీ సైనికోద్యొగులకు5 సంవత్సరాల

వికలాఁగులకు 10 సంవత్సరాల సడలిఁపు ఊఁది.

2 విద్యార్హత డిగ్రీ పుర్తీయిన లేదా చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్ధులు అర్హులు

3

పరీక్ష ఎన్ని సార్లు వ్రాయవచ్చు ?

ఒపెన్ కేటగిరీ – 4 సార్లు (గరిష్ఠంగా)

.బి.సి. – 7 సార్లు (గరిష్ఠంగా)

ఎస్.సి / ఎస్.టి ఎన్నిసార్లైనా (వయో పరిమితి వరకు)

     

మిగిలిన వివరాలు త్వరలో

Leave a Reply

Your email address will not be published.